+420 605 254 730, +420 603 700 593

Zubní výplně

Nejstarším a také nejznámějším výplňovým materiálem je amalgám. Jde o slitinu kovů, která se aplikuje do vyvrtaného zubu v plastickém stavu a tuhne až po určité době. Při tuhnutí se mírně zvyšuje jeho objem, tak že dochází k velmi dobrému utěsnění, které zabraňuje především průniku bakterií pod výplň.

Mezi hlavní výhody amalgámu patří pevnost, odolnost vůči žvýkacímu tlaku a vzhledem k obsahu stříbra vykazuje v určité míře i antibakteriální účinky. Má vysokou leštitelnost, tím pádem je omezeno usazování zubního plaku. Jeho nevýhodou je stříbrný a u starších plomb šedočerný vzhled, tak že s estetických důvodů se amalgámové výplně používají především jako výplň v zadních úsecích chrupu.

Skloinomerní výplň se vyznačuje zejména fyziologickými vlastnostmi, velmi dobře totiž působí na postižené zubní tkáně. Tyto výplně dovedou podpořit i regeneraci v místě, kde došlo k odstranění zubního kazu, tím že uvolňují do okolí zubu fluor, který zpevňuje sklovinu a napomáhá v prevenci proti zubnímu kazu. Mají ovšem oproti jiným výplním menší mechanickou odolnost, používají se do tzv. sendvičových výplní, kde je skloinomerní cement aplikován do spodní části zubu a překrývá se odolnějším materiálem. Dále se výplň používá jako provizorium při ošetření kořenových kanálků, pro dostavbu zubů apod. Velkou výhodou této výplně je velmi dobrá chemická vazba na zub, tak že není nutné odebírat větší část zubní tkáně

Nejčastější příčinou bolesti zubů může být jak zubní kaz, tak zánět zubního nervu, který vzniká právě od zanedbaného zubního kazu, dále jsou to zuby, u kterých nebyly ošetřeny kořenové kanálky, může to být i zánět dásní, vypadlá zubní výplň, prořezávající se zuby moudrosti, obnažené zubní krčky apod. Pokud se objeví tyto bolesti, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc.

Extrakce(vytažení) zubů moudrosti

Obdobné problémy jako se projevují u dětí při prořezávání zoubků, postihují i některé dospělé jedince. Prořezávání zubů moudrosti bývá doprovázeno bolestí v místě, kde se zub začíná prořezávat.

K extrakci tzv. osmiček dochází proto, že u většiny lidí nedojde k jejich prořezání a tyto zuby zůstávají zcela nebo částečně skryty pod sliznicí v horní nebo dolní čelisti. Ve většině případů jsou i nevhodně skloněné a svým růstem ohrožují okolní zuby a kost. Tyto případy se odhalí pomocí rentgenových snímků většinou u pacientů, kteří docházejí na pravidelné preventivní prohlídky. Zuby moudrosti bývají často zdrojem menších či větších zánětlivých potíží i zdrojem infekce, tak že mohou ohrožovat i celkový zdravotní stav.

Ošetření kořenových kanálků

Dnes již infekce v kořenovém kanálku neznamená, že musí dojít ke ztrátě zubu. Aby bylo možné léčit infekci v kanálku, je třeba se zbavit bakterií endodontickou léčbou. Předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění kořenových kanálků a jejich následné hermetické uzavření, aby se zabránilo průniku dalších bakterií do parodontu. Endodontickému ošetření se náš tým věnuje pomocí nejnovějšího vybavení.